Skupina Crisis Of The Sour Cherry je popradsko/levické zoskupenie, ktoré na metalovej scéne pôsobí zatiaľ len veľmi krátku dobu. Začala sa formovať už dávnejšie, ten pomyselný ´základný kameň´ položili Nika s Mishitom. Niekedy v októbri 2002 sa ku kapele pridáva Brutus, ktorý s Mishitom navštevuje tú istú školu (to len tak na okraj)... Asi v tej dobe sa začal všetok ten randál. Skupina začínala trochu iným stýlom, texty boli viac o živote, nahnevanejšie, ale skrátka /a to hlavne/ menej umeleckejšie...

Momentálne sa CotSC presunuli do novej, ďalšej vývojovej fázy...Zmeny sa udiali nielen po textovej stránke, ale aj v hudobnom smere.Nová tvár kapely je jednoznačne prepracovanejšia a zaujímavejšia.

Čas so sebou priniesol aj prvé náznaky personálnych zmien. Po tom, ako sme uvažovali o rozšírení kapely o klávesistu sme sa rozhodli ostať v trojici. Spomínaný klávesista podľa nás totiž nezapadal do CotSC tak hudobným, ako i názorovým a životným smerovaním. Takže klávesy zatiaľ ostanú aspoň v rukách Brutusa a uvidíme čo, resp. koho prinesie čas.

Kapela vo vývoji sa stále formuje a buduje si pevnejšie základy pre budúcu tvorbu. Našim najbližším cieľom je mať k dispozícii konečne zodpovedajúcu aparatúru a postačujúce nástroje.


hlavná stránka